Thứ 2, 15/08/2022 - 14:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam liên quan đến lĩnh vực địa chất khoáng sản

          Sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Hà Nam có một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

 

          Thứ nhất, cử tri đề nghị các Bộ, ngành liên quan quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) số tiền phải nộp theo từng kỳ phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vì: Theo quy định tại khoản b, Mục 3, Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định về phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong năm gồm 02 lần (kỳ thứ nhất 31 tháng 5, kỳ thứ hai 31 tháng 10), tuy nhiên trong Nghị định chưa quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) số tiền phải nộp theo từng kỳ, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

          Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

 Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020), theo đó, tại điểm b khoản 6 Điều 18 quy định: “Từ lần thứ hai trở đi, người nộp thuế được chọn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế chọn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản một lần trong năm thì thời hạn nộp tiền là ngày 31 tháng 5. Trường hợp người nộp thuế chọn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hai lần trong năm thì thời hạn nộp tiền cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.”. Đồng thời, tại điểm h khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã chấm dứt hiệu lực quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

          Thứ hai, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ bổ sung một số nội dung quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12: Cần bổ sung thêm quy định khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường là đất san lấp; tại điểm a, khoản 2, Điều 64 của Luật Khoáng sản, đề nghị sửa lại: “Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư”. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đơn giản hóa các loại hồ sơ, thủ tục (các phụ lục và bản vẽ kèm theo…) đối với việc thực hiện đóng cửa mỏ của các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về vấn đề khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là đất san lấp: Khoản 1 Điều 2 Luật Khoáng sản quy định: “Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ”. Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp quy định "Đất, đá làm vật liệu san lấp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản".  Điểm b khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản quy định khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, theo đó, đất sét làm gạch, ngói, các loại sét (trừ sét bentonit, sét kaolin)... là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Như vậy, Luật Khoáng sản và các văn bản dưới luật đã quy định về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là đất san lấp.

Về vấn đề sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản và vấn đề đơn giản hoá thủ tục đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận kiến nghị của cử tri để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản và văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan