Thứ 5, 18/08/2022 - 02:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản

Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản

 

Cụ thể, cử tri đề nghị sửa đổi một số nội dung Luật Khoáng sản, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản như sau: Nghiên cứu, xem xét phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác nước khoáng, nước nóng với lưu lượng khai thác nhỏ dưới 300m3/ngày đêm. Về thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản: Đối với các điểm mỏ không nằm trong quy hoạch khoáng sản của cả nước, đề nghị phân cấp cấp phép hoạt động khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do các điểm mỏ này chủ yếu là phát hiện mới, phân tán, nhỏ lẻ, có trữ lượng nhỏ.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điều 82 Luật Khoáng sản đã quy định rõ thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về đề nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ nêu trên, thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò, khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên thực tế, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên là tài nguyên khoáng sản có thể tái tạo; trữ lượng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên được xác định trên cơ sở lưu lượng khai thác cộng với thời gian tồn tại của dự án. Hiện nay, chưa có quy định phân cấp trữ lượng với quy mô mỏ lớn, mỏ nhỏ đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, do đó không có cơ sở để xác định quy mô dự án để phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác nước khoáng, nước nóng với lưu lượng khai thác nhỏ dưới 300m3/ngày đêm.

Khoản 1 Điều 27 Luật Khoáng sản quy định: “Khu vực có khoáng  sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực chỉ phù hợp với hình thức khai thác nhỏ được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá  khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Tiêu chí để khoanh định khu vực có khoáng  sản phân tán, nhỏ lẻ được quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ phù hợp với tiêu chí khoanh định nêu trên. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định công bố khu vực có khoáng  sản phân tán, nhỏ lẻ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan