Thứ 5, 18/08/2022 - 01:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về lùi thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị hướng dẫn lùi thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

Theo cửu tri, điểm c, khoản 3, Điều 9, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định: Trường hợp phải tạm dừng khai thác khoáng sản do yêu cầu hoặc được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép. Tổ chức, cá nhân thuộc những trường hợp này sẽ phải tiếp tục thực hiện việc nộp số tiền phát sinh trong kỳ sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu được hoạt động khai thác trở lại và không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian tạm dừng khai thác khoáng sản. Hiện tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam có một số dự án đang dừng theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền nhưng Cơ quan thuế vẫn thông báo cưỡng chế thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp phát sinh. Cử tri đề nghị lùi thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, dừng thực hiện cưỡng chế thuế đối với đơn vị theo quy định của Nghị định số 67/2019/NĐ-CP

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định “Trường hợp phải tạm dừng khai thác khoáng sản do yêu cầu hoặc được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép…” cụ thể trong trường hợp này là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hoặc xác nhận dừng khai thác thì số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ sẽ không phải nộp, cũng như không tính tiền chậm nộp theo pháp luật về quản lý thuế. Tuy nhiên, kiến nghị của cử tri chưa nêu rõ dự án cụ thể nào của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đang dừng và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nào.

Điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định Cục Thuế địa phương nơi có các khu vực khoáng sản được phép khai thác chịu trách nhiệm “thực hiện thông báo nộp tiền gửi tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này; quản lý, đôn đốc thu, nộp và xử lý chậm nộp tiền, thực hiện xử lý vi phạm hành chính về khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thoe quy định của pháp luật về quản lý thuế”. Do đó, đối với vấn đề cử tri quan tâm, đề nghị liên hệ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan