Thứ 2, 26/09/2022 - 00:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, sửa đổi quy định của Luật Khoáng sản về quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu, sửa đổi quy định về quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

 

Theo đó, cử tri đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 2010: Về quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản (Điều 45) tại khoản 1 Luật Khoáng sản 2010 có ghi “1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn”. Tuy nhiên, thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (khoản 2 Điều 50) tối đa là 06 tháng. Như vậy, khi được phê duyệt trữ lượng khoáng sản, tổ chức, cá nhân cũng hết quyền ưu tiên nên vướng mắc trong thực hiện, đề nghị điều chỉnh cho phù hợp

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Khoáng sản: “Thời hạn thăm dò khoáng sản bao gồm thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản”. Như vậy, khi lập Đề án thăm dò khoáng sản, chủ đầu tư phải dự kiến tổng thời gian hoàn thành đề án thăm dò; trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, cấp giấy phép thăm dò khoáng sản với tổng thời gian hoàn thành đề án bao gồm: thời gian thi công công tác thăm dò, thời gian lập báo cáo kết quả thăm dò, thời gian phê duyệt trữ lượng và thời gian lập dự án đầu tư khai thác. Do đó, quy định về thời hạn ưu tiên tại Điều 45 Luật Khoáng sản là phù hợp.a


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan