Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản năm 2010 về báo cáo định kỳ khoáng sản

Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu, sửa đổi quy định về chính sách bảo hộ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

Cụ thể, cử tri đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 2010: Về chính sách bảo hộ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác (Điều 5), các khoản quy định chưa cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp và định mức nghĩa vụ đóng góp, loại công trình nào cần phải xây dựng cho địa phương. Đề nghị cần quy định cụ thể, để có căn cứ thực hiện.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật Khoáng sản và Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó khoản 2 Điều 5 Luật Khoáng sản đã quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như: (1) Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật; (2) Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật; (3) Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan; (4) Cùng với chính quyền địa phương bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, để cụ thể và chi tiết hơn, tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan