Thứ 2, 02/08/2021 - 21:35

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3

UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ nên có phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3 được lập Kế hoạch bảo vệ môi môi trường (đặc biệt là tận thu đất san lấp hoặc tân thu đất do cải tạo đất).

Đề nghị có giải pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép và chặt phá rừng

Đề nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các địa phương có giải pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; cần xây dựng cơ chế, chế tài rõ ràng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 02 ý kiến của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sớm sửa Luật Đất đai; ban hành văn bản quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng ...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi quy định trên theo hướng: không áp dụng việc lắp đặt trạm cân, ...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kiến nghị tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý thật nghiêm các hành vi chặt phá rừng và khai thác cát trái phép; đề nghị có ...