Thứ 7, 25/06/2022 - 18:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý kiến quy định về chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp và sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh

Theo kiến nghị của địa phương tại điểm b khoản 1 Điều 179 và Điều 190 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp và khoản 1 Điều 73 Luật đất đai 2013 quy định sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi lại cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 và Điều 190 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng 01 xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác. Quy định này gây khó khăn cho triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn, kỹ thuật cao khi hiện nay đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân với diện tích nhỏ, phân bổ không đều. Do đó, địa phương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét sửa đổi Điều 179, Điều 190 Luật Đất đai năm 2013.

2. K hoản 1 Điều 73 Luật đất đai 2013 quy định sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh: “Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”. Trong thực tế rất nhiều dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt, công bố và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc cho phép khai thác khoáng sản nhưng chủ đầu tư và người sử dụng đất không thỏa thuận được giá đất chuyển nhượng với nhau thì dự án không triển khai được. Vì vậy, địa phương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi Khoản 1 Điều 73 Luật đất đai 2013. (Các dự án thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất , nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh đều thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư).

Qua nghiên cứu, xem  xét các nội dung trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thứ nhất, liên quan đến nội dung quy định điểm b khoản 1 Điều 179 và Điều 190 Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên Môi trường giải trình như sau: Việc chuyển đổi đất nông nghiệp trong cùng một xã nhằm tránh tình trạng thất thu thuế do chênh lệch giá khi chuyển đổi và cơ quan nhà nước dễ quản lý. Để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhà đầu tư có thể thực hiện thông qua phương thức nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn hoặc thuê quyền sử dụng đất.

Thứ hai, liên quan đến nội dung tại khoản 1 Điều 73 Luật đất đai 2013, Bộ giải trình như sau: Thực hiện theo quy định tại Điều 73 giúp đảm bảo quyền lợi cho người có đất thu hồi, giảm khiếu kiện,  góp phần bảo đảm ổn định chính trị. Nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu rà soát trong quá trình tổng kết, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Trên đây là ý kiến kiến nghị của địa phương có nội dung liên quan đến điểm b khoản 1 Điều 179 và Điều 190 và khoản 1 Điều 73 Luật đất đai 2013 và ý kiến giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi địa phương được biết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan