Thứ 2, 26/09/2022 - 00:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vướng mắc về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cử tri tỉnh Nam Định đề nghị nghiên cứu, sửa đổi các vướng mắc về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để thống nhất quy định giữa Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, cụ thể: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: "Trường hợp sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61, Điều 62 của Luật Đất đai thì nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó. Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định". Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9; điểm a khoản 4 Điều 10; điểm a khoản 4 Điều 11; điểm a khoản 5 Điều 12; điểm a khoản 5 Điều 13; điểm a khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định "buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm tại các khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 của Điều này và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm; trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại khoản 5 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.”

Khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai là áp dụng cho các trường hợp: “xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”.

Tại điểm a, khoản 5, Điều 9; điểm a, khoản 4, Điều 10; điểm a, khoản 4, Điều 11; điểm a, khoản 5, Điều 12; điểm a, khoản 5, Điều 13; điểm a, khoản 7, Điều 14 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đều có quy định về việc loại trừ các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Do đó, khi xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần căn cứ vào thời điểm sử dụng đất, quy định tại Điều 4 về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và Điều 42 về điều khoản chuyển tiếp và hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để xem xét giải quyết cho phù hợp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan