Thứ 6, 30/09/2022 - 15:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vấn đề đất nhận khoán của các công ty, nông trường, lâm trường

          Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty cà phê Việt Nam, các cấp, các ngành sớm rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến đất nhận khoán của các công ty, nông trường, lâm trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hoạt động không hiệu quả hoặc dừng hoạt động, cụ thể: Công ty Cà phê Phước An, chi nhánh An Thuận; nông trường cao su Cư Kpô; Công ty Cà phê Buôn Hồ; Công ty cà phê Ea Tul trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, đảm bảo quyền lợi giữa các công ty, nông trường, lâm trường và người nhận khoáng, phù hợp với thực tế vườn cây.

 

          Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Vấn đề cử tri nêu cũng là vấn đề mà Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo thực hiện trên cả nước. Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội trong đó có các giải pháp để thực hiện rà soát đất đai, giải quyết vấn đề mà cử tri nêu trên phạm vi cả nước. Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hình thức phá sản công ty nông, lâm nghiệp; giải thể đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; cơ chế giao khoán sử dụng đất nông nghiệp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện và hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất phục vụ sắp xếp doanh nghiệp, rà soát đất đai nhằm quản lý chặt và nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp.

          Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2015 quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bảo đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT nêu trên. Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để hướng dẫn các địa phương thực hiện việc rà soát ranh giới sử dụng đất, cắm mốc, đo đạc bản đồ địa chính, lập phương án sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý cho các thiết kế kỹ thuật-dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

          Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thì các công ty Cà phê Phước An, công ty Cà phê Buôn Hồ, Nông trường cao su Chư Kpô đã hoàn thành xong công tác rà soát đường ranh giới sử dụng đất, cắm mốc, đo đạc bản đồ địa chính, đã lập Phương án sử dụng đất đối với diện tích giữ lại quản lý sử dụng và đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt. Kết quả này sẽ là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về quản lý đất đai nói chung và cơ chế giao khoán nói riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan