Thứ 6, 30/09/2022 - 16:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời cử tri thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết hồ sơ đất đai

          Cử tri kiến nghị Chính phủ cần xem xét, ban hành quy định riêng để xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức không tuân thủ các thủ tục, trình tự, thời gian liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đất đai cho nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điều 207 Luật Đất đai quy định xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. Điều 209 Luật Đấi đai quy định tiếp nhận xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính. Tại Chương IX của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai, gồm các Điều 96 ( Đối tượng bị xử lý vi phạm), Điều 97 (Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai), Điều 98 (Áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai).

Theo quy định nêu trên, các quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật, áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật, các quy định khác liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, đối với kiến nghị của cử tri về việc ban hành quy định riêng để xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức không tuân thủ các thủ tục, trình tự, thời gian liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đất đai cho nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan