Thứ 7, 02/07/2022 - 21:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, theo đó quy định Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận đối với các trường hợp đã có giấy chứng nhận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất (như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, mất giấy chứng nhận,…). Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện và việc luân chuyển hồ sơ từ các quận, huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường do 01 cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện (không phải là người trực tiếp thụ lý giải quyết hồ sơ) thực hiện việc luân chuyển hồ sơ dẫn đến tình trạng phát sinh một số vướng mắc, như: phải thường xuyên đi lại để luân chuyển hồ sơ, khó khăn trong vấn đề phải giải trình hồ sơ do không phải là người trực tiếp thụ lý, giải quyết hồ sơ. Do đó, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ giải quyết hồ sơ của công dân. Mặt khác, việc phải thường xuyên luân chuyển hồ sơ đi về như vậy cũng rất dễ xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ. Cử tri đề nghị xem xét, sửa đổi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển theo hướng chuyển về Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện để đảm bảo tiến độ giải quyết thủ tục của người dân, chủ động trong công tác cập nhật, chỉnh lý các biến động về đất đai trên địa bàn.

 

Trước đây Luật Đất đai năm 2003 (tại khoản 2 Điều 52) quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm cả trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu và khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền của mình. Do trong giai đoạn này, cơ quan dịch vụ công phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo hai cấp, trong đó Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận. Mặt khác, trong giai đoạn này, cả nước chưa căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, cần tập trung cho công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu và để thống nhất một đầu mối ký cấp giấy chứng nhận thì việc quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện là phù hợp.

Đến nay, trong bối cảnh cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng chủ yếu là khi người sử dụng đất thực hiện quyền của mình. Các trường hợp này đã được cấp giấy chứng nhận lần đầu nên đã một lần được Nhà nước xác lập quyền ban đầu thông qua việc cấp giấy chứng nhận. Do đó, khi thực hiện quyền của mình lại yêu cầu một cơ quan hành chính nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp huyện) xác lập quyền sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận sẽ làm tăng gánh nặng cho bộ máy hành chính ở địa phương là không cần thiết.

Mặt khác, đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động theo mô hình một cấp. Mô hình này có ưu điểm là hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất; việc thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã được thực hiện gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng; thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã giảm từ 05 - 25 ngày so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân khi tham gia giao dịch về đất đai, tài sản gắn liền với đất. Các Văn phòng đăng ký đất đai đã có điều kiện thuận lợi hơn trong việc chủ động xây dựng, vận hành, cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc đặt vấn đề như cử tri nêu là không phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Theo quy định tại khoản 23 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai thì đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ quy định của pháp luật, điều kiện cụ thể tại địa phương về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế như cử tri đã nêu.

Đồng thời, tồn tại, hạn chế nêu trên cũng xuất phát từ cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương chưa được xây dựng, đồng bộ, hoàn thiện dẫn đến vẫn phải thực hiện các thao tác thủ công, gây rủi ro trong quá trình quản lý. Vì vậy, trách nhiệm của địa phương cần quan tâm đúng mức, đầu tư đầy đủ, kịp thời trong việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai để giảm thiểu thời gian thực hiện, giảm thiểu rủi ro do thực hiện thủ công, là một bước cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như phù hợp với việc triển khai, thực hiện Chính phủ điện tử.

Đề nghị cử tri chuyển nội dung kiến nghị nêu trên tới Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm có sự quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư trong xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan