Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi vướng mắc về giao đất, cho thuê đất trong thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị sửa đổi vướng mắc về giao đất, cho thuê đất trong thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

Cụ thể, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu điều chỉnh nội dung tại điểm b, khoản 4, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cho thống nhất với quy định tại Điều 53 của Luật Đất đai, cụ thể: Theo điểm b, khoản 4 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 quy định: “Trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng”.Tuy nhiên, tại Điều 53 của Luật Đất đai quy định: “Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng”..

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại điểm b, khoản 4, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì việc nộp hồ sơ là bước đầu của trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất. Sau khi nhận hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trong đó có dự thảo quyết định giao đất, cho thuê đất. Sau khi thực hiện xong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

Do vậy, việc cho nhà đầu tư nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng vẫn đảm bảo phù hợp với Điều 53 Luật Đất đai (Nhà nước chỉ ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất sau khi đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ giao đất, cho thuê đất để chuẩn bị thực hiện dự án.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan