Thứ 7, 20/08/2022 - 04:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về hình thức bồi thường sau khi thu hồi đất

          Cử tri tỉnh Thanh Hoá kiến nghị bổ sung quy định về bồi thường sau khi thu hồi đất, theo đó, đối với các trường hợp thu hồi diện tích đất ở trên 50m2 thì được xem xét bố trí 01 lô đất tái định cư theo quy hoạch được duyệt.

     Theo cử tri Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo quy định của Điều 79 Luật Đất đai, cụ thể: Tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 47 quy định “Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng các hộ dân bị thu hồi một phần đất ở (hộ lùi) đều đề nghị được đền bù mặt bằng đất ở. Do đó, cử tri đề nghị quy định bổ sung như sau: “Đối với các trường hợp thu hồi diện tích đất ở trên 50m2 thì được xem xét bố trí 01 lô đất tái định cư theo quy hoạch được duyệt”.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền; đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Đối với trường hợp thu hồi đất trên 50 m2 mà vẫn còn đất ở nhưng đề nghị được bố trí tái định cư là không thể thực hiện được do diện tích đất thu hồi đã được Nhà nước bồi thường theo quy định. Mặt khác, Nhà nước đã có quy định để đảm bảo chỗ ở cho người không có chỗ ở nào khác trong cùng địa bàn xã phường, thị trấn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan