Thứ 7, 02/07/2022 - 21:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004

Cử tri tỉnh Thanh Hoá đề nghị sửa đổi quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

 

Theo đó, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2, Điều 77, Luật Đất đai: “Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 129 của Luật này”, bổ sung thành: “Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này nhưng được Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 129 của Luật này

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến bổ sung cụm từ “nhưng được Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp” sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất thu hồi theo hướng thiệt thòi hơn cho người có đất thu hồi, vì kể cả trong trường hợp đất có tranh chấp Nhà nước vẫn có trách nhiệm bồi thường cho người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp xác định là người sử dụng đất hợp pháp.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan