Thứ 7, 02/07/2022 - 21:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch sử dụng đất lúa và thu hồi đất và quản lý đất lúa

Cử tri huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đề nghị sửa đổi quy định về quản lý đất lúa.

Theo cử tri đề nghị sửa một số điều của Luật Đất đai do quy định của luật không phù hợp, các địa phương khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

          Điều 53 quy định, quy hoạch cấp dưới phải căn cứ vào quy hoạch cấp trên và căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất cấp tỉnh cho huyện. Hiện tại, quy hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia, cấp tỉnh chưa được phê duyệt, chưa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện; trong khi đó quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011-2020 đã hết kỳ quy hoạch, nếu không lập và phê duyệt thì năm 2021 huyện sẽ không có chỉ tiêu sử dụng đất, vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo lập ngược: quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ chủ động lập, trình phê duyệt sau đó tích hợp vào quy hoạch cấp tỉnh.

          Điều 85 quy định việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở tái định cư hoặc hạ tầng tái định cư, quy định trên đảm bảo quyền lợi cho người bị ảnh hưởng của việc thu hồi đất, nhưng quá chặt chẽ, sẽ ảnh hưởng tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư, nên sửa nền hơn với  những trường hợp được nhân dân đồng thuận có thể thu hồi sớm hơn, không nhất thiết phải hoàn thành xây dựng nhà ở tái định cư hoặc hạ tầng tái định cư hoàn thành xây dựng nhà ở tái định cư hoặc hạ tầng tái định cư.

          Về quy định quản lý đất lúa:  Tổ chức kinh tế; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất lúa. Như vậy, đại đa số người trực tiếp sản xuất nông nghiệp năng lực tài chính, năng lực tổ chức sản xuất hạn chế thì được quyền tích tụ chuyển nhượng đất lúa còn người có năng lực tổ chức sản xuất, có năng lực tài chính không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất lúa. Do vậy, quá trình tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn nông nghiệp sẽ diễn ra chậm chạp.

          Quy định về nộp tiền đất lúa: Đối với những dự án đầu tư công nên quy định đến việc chấp thuận cho chuyển đổi đất lúa của Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh còn thủ tục và kinh phí nộp tiền đất lúa nên cắt giảm, vì đối với dự án đầu tư công cũng lấy tiền từ ngân sách Nhà nước ra để nộp tiền đất lúa trong khi phải thực hiện hàng loạt các thủ tục để nộp tiền đất lúa mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện dự án. Vì vậy, nộp tiền đất lúa nên chỉ quy định đến các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh. Đề nghị sửa cụm từ của khoản 3, Điều 134, Luật Đất đai: “Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền ...”, sửa thành: “Chủ đầu tư nộp tiền đất lúa…”

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Về quy hoạch sử dụng đất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai  và đã có quy định để giải quyết vấn đề cử tri phản ánh.

Đối với vấn đề thu hồi đất và quản lý đất lúa đã được Luật Đất đai năm 2013 quy định trên tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khoa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó, đối với các vấn đề cử tri kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và báo cáo Trung ương xem xét quyết định mới có cơ sở để xem xét sửa đổi trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan