Thứ 7, 25/06/2022 - 17:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo kiến nghị của địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến khoản 2 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

 

1. Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao cho hai cơ quan thực hiện đó là Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp lần đầu) và cơ quan Tài nguyên môi trường (cấp lần thứ hai trở đi). Việc giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đối với cùng một thửa đất cho 02 cơ quan khác nhau là không hợp lý, không cần thiết, không gắn trách nhiệm quản lý việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất với chính quyền cơ sở, gây khó khăn cho công tác cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Do đó, địa phương đề nghị sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 theo mô hình của Luật Đất đai năm 2003, trong đó Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (kể cả cấp lần 2). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

2. Theo khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định cụ thể như sau: “Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này”. Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp nêu trên còn thấp, khó sản xuất theo quy mô lớn và đầu tư công nghệ để bảo đảm tăng năng suất lao động.

Do đó, địa phương đề nghị đề nghị tăng hạn mức đối với đất nông nghiệp vì hiện nay hạn mức đất nông nghiệp quá thấp nên manh mún, không thể phát triển hàng hóa quy mô lớn nên cần phải gia hạn hạn mức đất nông nghiệp.

Về các kiến nghị nêu trên, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét và trả lời địa phương như sau:

Thứ nhất, đối với nội dung liên quan tại quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giải trình số lượng các giao dịch về đất đai hàng ngày là rất lớn do đó nếu giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân sẽ không đáp ứng được yêu cầu, gây ách tắc thủ tục hành chính cho người dân.

Thứ hai, đối với nội dung liên quan tại quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2013, nội dung này liên quan đến kết quả tổng kết Nghị quyết 19 của Trung ương. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi phù hợp với định hướng tổng kết Nghị quyết 19 của Trung ương.

Trên đây là nội dung kiến nghị của địa phương liên quan đến khoản 2 và khoản 3 Điều 105 và khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2013, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời gửi địa phương và các cơ quan liên quan được biết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan