Thứ 2, 26/09/2022 - 01:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về quy hoạch sử dụng đất giữa Luật Đất đai và Luật xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến nghị liên quan đến đề xuất quy định thống nhất về quy hoạch sử dụng đất tại Luật Đất đai và Luật Xây dựng.

 

Cụ thể nội dung kiến nghị tại Khoản 2 Điều 49 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 37 Luật. Tại khoản 7 Điều 49 quy định “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.” Có nghĩa là người sử dụng đất được quyền xây dựng nhà ở, công trình, cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có kể cả trong trường hợp không phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Điểm a khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng quy định thì khi xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ phải xin cấp phép xây dựng. Căn cứ để cấp phép xây dựng là “phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt”.

Do đó thiếu thống nhất trong quy định về việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trong việc xây dựng mới nhà ở khiến cho người dân gặp khó khăn và chính quyền lúng túng trong việc thực hiện.

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về Luật Đất đai đã quy định theo hướng bảo vệ quyền lợi của người dân trong khi đó quy định của Luật Xây dựng hiện hành đang ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch, do đó, đề nghị sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng gắn với quy định của pháp luật về quy hoạch đối với xây dựng mới nhà ở, công trình, cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có phải căn cứ theo loại quy hoạch nào để (1) phù hợp quy định cụ thể về nội dung của các loại quy hoạch, (2) người sử dụng đất có thể tiếp cận căn cứ này để chủ động thực hiện việc xây nhà, sửa nhà tránh tình trạng xin – cho do không biết quy hoạch cho phép hay không cho phép thực hiện, tránh tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, đời sống của người dân trong khu vực quy hoạch này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan