Thứ 7, 02/07/2022 - 22:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về độ tuổi người sử dụng đất

Cử tri tỉnh Lâm Đồng nghề nghị có hướng dẫn hoặc bổ sung quy định người chưa thành niên xin chuyển mục đích sử dụng đất.

 

 

 

Theo cử tri, nội dung tại Văn bản số 1320/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 18/6/2020 của Tổng cục quản lý đất đai; trong đó đã xác định Luật Đất đai năm 2013 không có quy định về độ tuổi người sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt có một số trường hợp người chưa thành niên (có người đại diện theo pháp luật) đăng ký xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Như vậy, theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Bộ Luật dân sự năm 2015 thì chưa có quy định về độ tuổi được thực hiện các giao dịch dân sự về đất đai mà cụ thể ở đây là trường hợp chuyển mục đích đối với người chưa thành niên (có người đại diện theo pháp luật đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đề nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét có hướng dẫn hoặc bổ sung quy định đối với trường hợp người chưa thành niên (có người đại diện theo pháp luật đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) xin chuyển mục đích sử dụng đất có đủ điều kiện để thực hiện giao dịch về đất đai hay không. Trường hợp này người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên có được thực hiện giao dịch dân sự về đất đai thay cho cá nhân đó hay không và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng như các nghĩa vụ khác có liên quan được thực hiện như thế nào.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Luật Đất đai năm 2013 không quy định về độ tuổi của người sử dụng đất, đối với trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì giấy tờ nhân thân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi theo số Giấy khai sinh như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Tại Điều 21 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định người chưa thành niên là người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi; giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện; đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi; người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Tại khoản 1 Điều 136 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: Đại diện theo pháp luật của cá nhân là “Cha, mẹ đối với con chưa thành niên”.

Căn cứ quy định nêu trên các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ pháp luật về đại diện khi thực hiện giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Đề nghị cử tri liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thuộc ngành tư pháp nghiên cứu giải quyết vướng mắc cho cử tri theo quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan