Thứ 7, 25/06/2022 - 21:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định đối với các trường hợp sử dụng đất được miễn tiền thuê đất

Địa phương kiến nghị gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến điểm b Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 3 Luật quản lý sử dụng tài sản công về các trường hợp sử dụng đất được miễn tiền thuê đất thì được cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất chưa thống nhất.

 

Theo đó, tại điểm b Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 “2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm: …b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này”. Đối với các trường hợp sử dụng đất được miễn tiền thuê đất theo Điều 110 của Luật Đất đai (các dự án sử dụng đất thực hiện sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư mà được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai) thì được cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất. Theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công: Tại khoản 1 Điều 3 Luật quản lý sử dụng tài sản công có quy định “Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;… đất đai và các loại tài nguyên khác.” Theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ thì đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và phải thực hiện đấu giá quyền thuê đất. Từ những quy định không thống nhất giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật quản lý sử dụng tài sản công dẫn đến khó trong quá trình thực hiện tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư. Do đó, địa phương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung để thống nhất giữa hai hệ thống pháp luật, tháo gỡ cho người dân.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giải trình để địa phương được biết như sau: Luật Đất đai và Luật Quản lý tài sản công đều đã có quy định về vấn đề này do đó đề nghị địa phương nghiên cứu áp dụng. Diện tích đất thuộc diện sắp xếp theo Luật Quản lý tài sản công thì cần thực hiện sắp xếp theo quy định, trường hợp cơ quan nhà nước không có nhu cầu sử dụng mà chuyển sang tư nhân thì về nguyên tắc phải thực hiện đấu giá. Tuy nhiên, trong trường hợp dự án đầu tư có những điều kiện đặc thù được ưu đãi mà không phải đấu giá thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất áp dụng quy định đó.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan