Thứ 7, 20/08/2022 - 02:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân

Cử tri tỉnh BìnH Định kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các địa phương quan tâm có chính sách hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập sơ đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân, vì nguồn cân đối, bố trí kinh phí tối thiểu 10% trên tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm ở các địa phương là không đảm bảo.

 

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Thiết kế và dự toán và kết thúc hoàn thành Dự án từ tháng 12 năm 2018. Kinh phí quyết toán dự án: 10.780 triệu đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp nhu cầu khối lượng nhiệm vụ và kinh phí trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đã cấp kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Bình Định là: 7.880 triệu đồng (hỗ trợ 70%) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã bố trí: 2.901 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng (gọi tắt là Đề án), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Đề án, đồng thời rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu khối lượng và kinh phí thực hiện Đề án của địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã tổ chức rà soát khối lượng và tính toán kinh phí để xây dựng Tổng kinh phí dự toán của Đề án: 60,143 tỷ đồng, trong đó: kinh phí khái toán: 55,132 tỷ đồng; chi phí dự phòng: 5.011 tỷ đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện Đề án.

Ngày 09/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4907/BTNMT-TCQLĐĐ về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, năm 2020 Bộ Tài chính không trình Thủ tướng hỗ trợ nên hiện tại phần lớn các địa phương vẫn chưa có kinh phí triển khai thực hiện. Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và tiếp tục đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan