Thứ 6, 30/09/2022 - 16:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng nhất thông tin của công dân trên căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   Cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị có giải pháp tối ưu về việc đồng nhất thông tin của công dân trên căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh trường hợp gây tốn kinh phí và thời gian của người dân khi sửa đổi.

       

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 của Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

Việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận đã được quy định cụ thể tại Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). Theo đó, đối với trường hợp cá nhân trong nước mà giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:...”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:...”.

Tại điểm g khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) đã quy định các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, trong đó có trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Pháp luật về đất đai không quy định bắt buộc phải thực hiện đăng ký biến động về đất đai khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thay đổi về số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân (Điều 95 của Luật Đất đai). Tuy nhiên, trường hợp có thay đổi về số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thể thực hiện việc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận theo nhu cầu đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT) nêu trên. Trường hợp việc cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân mà không làm thay đổi số thẻ Căn cước công dân thì không cần thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp này đã bảo đảm thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất trong quá trình sử dụng cũng như thực hiện các quyền của mình.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan