Thứ 7, 02/07/2022 - 21:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá  

Cử tri tỉnh Bến tre đề nghị cần sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá.

 

Theo đó, cử tri phản ánh, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tại Khoản 2, Điều 110, Luật thi hành án dân sự quy định quyền sử dụng đất (QSDĐ) được kê biên, bán đấu giá để thi hành án “Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”. Tuy nhiên, trong thực tế khi kê biên xử lý quyền sử dụng đất của người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp khó khăn bởi các quy định pháp luật khác như: Người mua trúng đấu giá QSDĐ trong trường hợp này sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai. Ngoài ra, nếu QSDĐ của người phải thi hành án thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý QSDĐ đó (Điều 110 Luật Thi hành án dân sự); Còn theo quy định Điều 167 Luật Đất đai thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực; Tại Điểm đ, khoản 1, Điều 40 Luật Công chứng quy định hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; Đối với trường hợp kê biên QSDĐ chưa được cấp giấy chứng nhận thì hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán QSDĐ qua đấu giá sẽ không thể đáp ứng yêu cầu nói trên theo quy định của Luật Công chứng (vì chưa có giấy chứng nhận thì không thể có bản sao); trong khi đó “bản sao giấy tờ thay thế” là những giấy tờ gì thì vẫn chưa có quy định pháp luật hướng dẫn thống nhất. Bên cạnh đó, hiện nay pháp luật về đất đai chưa có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp Cơ quan thi hành án xử lý đối với quyền sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận; Việc kê biên quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Do đó, quy định chấp hành viên được quyền kê biên đối với đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như khoản 2, Điều 110 Luật Thi hành án là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

 Cử tri kiến nghị nên sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo đó quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đất đấu giá trong trường hợp này và sửa đổi, bổ sung Luật công chứng cho phù hợp với Luật Đất đai và Luật Thi hành án dân sự năm 2014, để đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật thống nhất.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 99 của Luật Đất đai thì trường hợp người được sử dụng đất theo quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, pháp luật về đất đai đã có quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với người được sử dụng đất theo kết quả thi hành án của cơ quan thi hành án.

Việc kê biên, xử lý quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án không thuộc trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền. Vì vậy, trường hợp trên không áp dụng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai.

Vướng mắc về việc công chứng, chứng thực đối với hợp đồng thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Dân nguyện chuyển ý kiến của cử tri đến Bộ Tư pháp để được giải đáp theo thẩm quyền.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan