Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia

Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị lập quy hoạch không gian biển Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm liên kết vùng, giữa địa phương có biển và không có biển.

 

         

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ Luật Quy hoạch, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các quy định của pháp luật có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia trình Chính phủ xem xét, thẩm định tại Tờ trình số 236/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019 và đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 24/7/2020; đã lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thẩm định tại Tờ trình số 235/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 23/4/2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2795/BTNMT-TCBHĐVN ngày 25/5/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến góp ý đề cương Báo cáo thuyết minh của các quy hoạch. Đồng thời, Bộ cũng đã có Công văn số 3526/BTNMT-TCBHĐVN ngày 28/6/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ tiêu chí phân vùng và tiêu chí, chỉ tiêu quy hoạch trong quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan về phạm vi lập quy hoạch không gian biển quốc gia; đề nghị các Bộ, ngành có liên quan phối hợp, cung cấp các tài liệu về quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch không gian biển quốc gia. Trên cơ sở góp ý và thông tin, tài liệu của các Bộ, ngành, địa phương cung cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện lập các quy hoạch nêu trên theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn bản quy định có liên quan.

Trân trọng ý kiến của cử tri, trong quá trình lập các quy hoạch nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chú trọng xem xét đầy đủ, toàn diện các đặc trưng, thuộc tính tự nhiên, vị trí địa lý, kinh tế, xã hội của các vùng, các địa phương; phân tích, đánh giá và cân nhắc yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội của quốc gia và các khu vực; bảo đảm tính hợp lý, tổng thể trong sắp xếp, phân bổ không gian biển để lập quy hoạch không gian biển theo các vùng bảo vệ-bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển kinh tế-xã hội để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo đảm tính liên kết vùng, giữa địa phương có biển và không có biển; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương không có biển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan