Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo tồn biển

Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị hiện nay, hành lang pháp lý về bảo tồn biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; do đó, việc quản lý và bảo tồn biển tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An (Khu dự trữ sinh quyển thế giới) gặp nhiều khó khăn. Đề nghị nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo tồn biển.

 

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Bên cạnh hệ thống pháp luật quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học nói chung (Luật Đa dạng sinh học và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành) thì quy định về bảo tồn biển nói riêng được quan tâm, chú trọng hoàn thiện.

 Luật Thủy sản năm 2017 quy định về khu bảo tồn biển (Điều 15), thành lập khu bảo tồn biển (Điều 16). Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; trong đó có riêng mục 3 Chương II quy chế quản lý khu bảo tồn biển quy định về: quản lý hoạt động trong khu bảo tồn biển và vùng đệm; quyền và trách nhiệm của Ban quản lý khu bảo tồn biển; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khu bảo tồn biển; nguồn tài chính của khu bảo tồn biển và quản lý, sử dụng tài chính của khu bảo tồn biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; trong đó có các quy định về thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đã khẳng định quan điểm “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển” và “Đẩy mạnh đầu tư vào bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển; bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền ra biển”. Chiến lược đề ra mục tiêu “Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia”.

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nội dung, giải pháp của Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra là “Bảo đảm cơ chế quản lý thống nhất và tăng cường năng lực trong công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học biển; xây dựng và thực hiện quy chế trao đổi thông tin và phối hợp xây dựng các khu bảo tồn biển liên quốc gia với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết hệ thống các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển. Đầu tư xây dựng trung tâm cứu hộ động vật biển tại một số khu bảo tồn biển”; nội dung, giải pháp của Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 là “Tiếp tục hoàn thiện các ban quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng của 16 khu bảo tồn biển đã được phê duyệt trong quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư tại các khu bảo tồn biển Cát Bà, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Hòn Mun, Phú Quốc”.

Trân trọng kiến nghị của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến cụ thể của cử tri về những khó khăn, vướng mắc, chưa đầy đủ của pháp luật về bảo tồn biển và các đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học biển, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan