Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần phải có giải pháp, kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu

Cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị Nhà nước phải có giải pháp, kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra như thời gian vừa qua.

Vấn đề cử tri quan tâm, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục có những giải pháp hiệu quả về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để từng bước hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu; cập nhật kịp thời kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cụ thể:

Về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Tiếp tục xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật và các chiến lược, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước mắt, cần tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bao gồm các quy định về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn. Trong đó, xác định rõ nội dung và trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; quy định chi tiết về hoạt động kiểm kê khí nhà kính. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Xây dựng hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch; cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn.

Tích cực triển khai thực hiện các nội dung đã được đề ra trong Đóng góp do quốc gia tự thực hiện (NDC) cập nhật của Việt Nam, bao gồm cả về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Mức đóng góp này có thể được tăng lên tới 27% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế mới theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Về thích ứng với biến đổi khí hậu, cần xác định các nhiệm vụ chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu thiệt hại gây bởi các tác động liên quan đến những thay đổi của khí hậu trong tương lai; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và có giải pháp thích ứng, giảm thiểu thiệt hại thiên tai đối với các vùng, miền khác như miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và huy động, tăng cường nguồn lực đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta. Xây dựng các cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực về tài chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ chế, chính sách tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu và thiên tai. Đầu tư thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu.

          Về xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

          Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, cập nhật và đã công bố vào các năm 2009, 2012 và 2016 nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về diễn biến, xu thế biến đổi của khí hậu và nước biển dâng cập nhật số liệu quan trắc, phục vụ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2011-2020. Sau Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật để trình Thủ tướng Chính phủ duyệt đồng ý cho phép công bố. Kịch bản cập nhật có các điểm mới quan trọng so với phiên bản năm 2016, theo đó đã sử dụng các số liệu cập nhật, các kết quả cập nhật nhất của các mô hình khí hậu toàn cầu, phương pháp chi tiết hóa động lực trên 6 mô hình khí hậu khu vực độ phân giải cao, phương pháp cải tiến để hiệu chỉnh kết quả tính toán mưa ngày của các mô hình động lực theo số liệu thực đo tại các trạm quan trắc; cập nhật kịch bản các yếu tố trung bình và một số cực trị khí hậu chi tiết cho 63 tỉnh/thành phố, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và chi tiết cho 150 trạm khí tượng; bổ sung kịch bản lượng mưa mùa mưa và mùa khô cho 3 các các vùng khí hậu của Việt Nam; định lượng hóa về biến đổi gió mùa, hạn hán cho các vùng khí hậu. Xây dựng kịch bản nước biển dâng chi tiết cho 28 tỉnh/thành phố ven biển, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bổ sung dự tính về kịch bản biến đổi độ cao sóng biển…


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan