Thứ 7, 20/08/2022 - 04:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho hỏi điều trong pháp điển quy định về giải thích từ ngữ được sắp xếp như thế nào?

Pháp điển quy định về giải thích từ ngữ không được quy định cụ thể trong Pháp lệnh pháp điển và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh, tuy nhiên khi sắp xếp pháp điển cũng thực hiện như thực hiện pháp điển đối với các điều khoản khác được áp dụng trong văn bản quy định chi tiết.

Có 3 trường hợp xảy ra khi thực hiện pháp điển quy định về giải thích từ ngữ:

- Trường hợp 1: Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất có điều về giải thích từ ngữ thì các điều về giải thích từ ngữ trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều về giải thích từ ngữ của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất theo thứ tự thứ bậc hiệu lực pháp lý hoặc theo thời gian ban hành đối với những văn bản có cùng hiệu lực pháp lý.

Ví dụ: Điều 27.5.LQ.2. Giải thích từ ngữ

(Điều 2 Luật số 17/2012/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

...

Điều 27.5.NĐ.3.2. Giải thích từ ngữ

(Điều 2 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014)

...

Điều 27.5.TT.12.2. Giải thích từ ngữ

(Điều 2 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2017)

- Trường hợp văn bản có hiệu lực pháp lý không có điều về giải thích từ ngữ, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có điều về giải thích từ ngữ thì các điều giải thích từ ngữ của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều cuối cùng về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- Trường hợp 3: Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất không có điều về giải thích từ ngữ mà văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có điều về giải thích từ ngữ và các văn bản có nội dung thuộc đề mục không có điều về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Trường hợp này thì các điều về giải thích từ ngữ của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều cuối cùng trong Chương I của đề mục theo thứ tự hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp theo thứ tự thời gian ban hành đối với các văn bản có cùng hình thức.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan