Thứ 7, 20/08/2022 - 02:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết việc kiểm tra văn bản được thực hiện theo những phương thức nào? các căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra?

Theo quy định tại Điều 106 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 bao gồm 02 phương thức kiểm tra văn bản, đó là tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền. Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật quy định tại điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

 

1. Tự kiểm tra văn bản.

2. Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền:

a) Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến;

b) Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật;

c) Kiểm tra văn bản theo địa bàn tại cơ quan ban hành văn bản, chuyên đề, ngành, lĩnh vực.

Ví dụ: văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi ban hành phải gửi đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức pháp chế của các bộ, cơ quan bộ để kiểm tra theo ngành, lĩnh vực.

Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là QPPL đảm bảo các yêu cầu tại điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:

1. Có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra;

2. Đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra.

Trong trường hợp các văn bản là cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trường hợp các văn bản là cơ sở pháp lý để kiểm tra đều do một cơ quan ban hành về cùng một vấn đề nhưng có quy định khác nhau thì áp dụng văn bản ban hành sau.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan