Thứ 7, 20/08/2022 - 04:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền được hiểu như thế nào?

Văn bản QPPL được ban hành đúng thẩm quyền được tuân thủ đúng thẩm quyền về nội dung và đúng thẩm quyền về hình thức, cụ thể:

- Đúng thẩm quyền về hình thức: là việc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành văn bản đúng hình thức về tên loại văn bản đã được quy định cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ví dụ: theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành văn bản với hình thức là Pháp lệnh và Nghị quyết.

- Đúng thẩm quyền về nội dung: là việc cơ quan, người có thẩm quyền chỉ ban hành các VBQPPL có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp. Thẩm quyền này được thể hiện ở trong các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Ví dụ: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Văn bản QPPL ban hành không đúng thẩm quyền là văn bản được ban hành không đảm bảo được các quy định nêu trên, được thể hiện dưới một số dạng:

- Thẩm quyền của cơ quan cấp trên, cơ quan cấp dưới ban hành để quy định; thẩm quyền của cơ quan này, cơ quan khác quy định, ví dụ:

Khoản 3 Điều 65 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định: Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Trường hợp Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành dưới dạng Thông tư cụ thể các trường hợp khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là không đúng thẩm quyền.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan