Thứ 2, 26/09/2022 - 01:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cần đáp ứng những điều kiện gì?

Để công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý bố trí đầy đủ các điều kiện đảm bảo cần thiết phục vụ triển khai công tác này theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, bao gồm: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa.

 

Về nguồn nhân lực: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất và đặc điểm công việc cụ thể của cơ quan, đơn vị, các cơ quan, đơn vị có chức năng trách nhiệm bố trí, bảo đảm đầy đủ nguồn lực về cán bộ, công chức có năng lực, trình độ trong tổng biên chế giao tham gia công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để điều động, biệt phái cán bộ, công chức có năng lực, trình độ phụ trách công tác khác hoặc đang công tác tại cơ quan, đơn vị sang làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần chú ý việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, việc sử dụng cộng tác viên trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản cũng cần được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý, giải quyết công việc trong điều kiện biên chế cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo vừa kế thừa, khai thác được kinh nghiệm của các chuyên gia trong công tác xây dựng pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Về cơ sở vật chất: Các cơ quan, đơn vị cần lưu ý bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cho việc triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần ưu tiên bố trí kinh phí để hiện đại hóa phương tiện, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động này, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động rà soát, hệ thống hóa.

Về kinh phí bảo đảm: Để triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đạt hiệu quả cao thì một trong những vấn đề cơ quan đơn vị cần quan tâm đó là vấn đề kinh phí thực hiện. Theo quy định tại Điều 181 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư số 338/2018/TT-BTC thì hoạt động rà soát, hệ thống hóa cũng là một trong những hoạt động liên quan đến tổ chức thi hành pháp luật được nhà nước cấp kinh phí.

Trong quá trình triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, các cơ quan, đơn vị thực hiện được sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để bổ sung vào kinh phí thực hiện hoạt động rà soát, hệ thống hóa.

Việc đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 180 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư số 338/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: kinh phí được đảm bảo từ ngân sách nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, việc bố trí kinh phí vào căn cứ vào chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, chức năng, nhiệm vụ được giao,…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan