Thứ 2, 26/09/2022 - 00:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết tiêu chí sắp xếp văn bản trong tập hệ thống hóa văn bản và các danh mục văn bản?

Để giúp việc tra cứu, sử dụng kết quả hệ thống hóa văn bản phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước được thuận lợi, Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định vấn đề này.

 

Cụ thể tiêu chí sắp xếp các văn bản trong tập hệ thống hóa như sau:

1. Lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan hoặc lĩnh vực do cơ quan hệ thống hóa quyết định;

2. Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn;

3. Thứ tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau;

4. Tiêu chí khác phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.

Hiện nay, các biểu mẫu tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cũng đã được thiết kế trên cơ sở các tiêu chí này.

Đối với những văn bản điều chỉnh nhiều nội dung ở nhiều lĩnh vực khác nhau thì nguyên tắc sắp xếp là văn bản liên quan đến lĩnh vực nào thì được sắp xếp theo lĩnh vực đó và thể hiện sự ghi chú liên quan sự liên quan của văn bản đến các lĩnh vực khác nhau tại số, ký hiệu của văn bản trong lĩnh vực đầu tiên mà văn bản được sắp xếp vào. Tuy nhiên, khi thống kế số lượng tổng hợp văn bản trong danh mục tổng hợp tất cả các lĩnh vực thì các văn bản liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp vào nhiều lĩnh vực khác nhau và được tính 01 lần, tránh trùng lặp.

Ví dụ Nghị định 201 liên quan đến cả 03 lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải tiến hành thống kế Nghị định 201 ở cả 03 lĩnh vực và tiến hành ghi chú sự liên quan của văn bản đó với các lĩnh vực khác. Vị trí ghi chú được thực hiện tại phần số, ký hiệu của Nghị định 201 trong lĩnh vực đầu tiên mà Nghị định này được sắp xếp vào. Và khi thống kê số văn bản đã được hệ thống hóa thì Nghị định 201 chỉ được đếm 01 lần. Việc ghi chú và sắp xếp như vậy để đảm bảo tính đầy đủ của văn bản trong các lĩnh vực liên quan. Vừa đảm bảo tính chính xác về số lượng văn bản được thống kê vì 01 văn bản chỉ được tính 01 lần, tạo điều kiện cho việc theo dõi, tra cứu, áp dụng văn bản được dễ dàng hơn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan