Thứ 7, 20/08/2022 - 04:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là gì và mục đích của việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật? khi kiểm tra cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định khái niệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. mục đích vủa việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc hậu kiểm được xử lý khi văn bản được ký ban hành. Nguyên tắc của việc kiểm tra VBQPPL theo quy định tại Điều 105 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra và xử lý văn bản trái pháp luật.

Việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ký ban hành với mục đích:

- Phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản mà trong giai đoạn thẩm định, thẩm tra không phát hiện ra để xử lý kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật. Đảm bảo các VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai thi hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

- Tăng cường tính chuyên nghiệp, kỷ luật, trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Bảo đảm tính nghiêm minh trong quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, công dân qua đó tang cường long tin của người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước.

- Thông qua việc xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp pháp của văn bản, công tác kiểm tra, xử lý chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong quy trình ban hành văn bản, từ đó có kiến nghị nhằm đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, lành manh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Nguyên tắc của việc kiểm tra VBQPPL:

1. Bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan, người ban hành văn bản; bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

2. Không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản chịu trách nhiệm về kết luận kiểm tra và quyết định xử lý văn bản.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan