Thứ 7, 25/06/2022 - 17:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết kết quả xử lý văn bản trái pháp luật phải được công bố như thế nào?

Kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật được cơ quan, người đã ban hành văn bản đó đăng công báo, đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của chính cơ quan ban hành văn bản hoặc niêm yết tại địa điểm theo quy định.

 

Các cơ quan có thẩm quyền sau khi xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định có trách nhiệm công khai quyết định xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng trên công báo, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản hoặc được niêm yết tại trụ sở cơ quan ban hành văn bản theo quy định hoặc tại các địa điểm khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định (đối với văn bản do cấp huyện hoặc cấp xã ban hành).

Việc công khai kết quả xử lý văn bản trái pháp luật cũng được áp dụng đối với kết quả xử lý văn bản trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản tự kiểm tra do mình ban hành.

Đối với kết quả xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình thức là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như QPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành phải được gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước đó văn bản đã được gửi. Trường hợp văn bản đó đã được đăng công báo, trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành hoặc được niêm yết thì kết quả xử lý cũng phải được đăng trên các phương tiện đó.

Mức độ, thời lượng đưa tin về kết quả xử lý văn bản QPPL trên các phương tiện thông tin đại chúng phải tương xứng với việc phổ biến trước đó đối với văn bản có nội dung trái pháp luật được xử lý. Điều này là cần thiết, với mục đích để các đối tượng nắm bắt được thông tin, hạn chế hậu quả có thể xảy ra do việc thực hiện văn bản đó trái pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan