Thứ 6, 30/09/2022 - 17:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết điều trong Nghị quyết của Quốc hội được pháp điển vào đề mục mà văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Luật thì được pháp điển như thế nào? Các điều quy định về tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành của văn bản?

Nội dung sắp xếp các điều trong Nghị quyết của Quốc hội được pháp điển vào đề mục mà văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Luật được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Các điều về tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

 

Các điều trong Nghị quyết được sắp xếp sau các điều có nội dung liên quan nhất của Luật. Trường hợp điều của Nghị quyết có nội dung làm rõ nội dung điều của Luật thì được sắp xếp theo kỹ thuật pháp điển đối với điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Trường hợp điều của Nghị quyết không có nội dung làm rõ nội dung của điều của Luật thì được sắp xếp theo kỹ thuật them điều vào cấu trúc của đề mục.

Ví dụ 1: trường hợp điều của Nghị quyết có nội dung làm rõ nội dung điều của Luật

Điều 35.8.LQ.90. Kỳ họp Quốc hội

(Điều 90 Luật số 57/2014/Qh13, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016)

Điều 35.8.NQ.1.2. Nội dung của kỳ họp Quốc hội

(Điều 1 Nghị quyết số 102/2015/Qh13, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016)

Ví dụ 2: trường hợp điều của Nghị quyết không có nội dung làm rõ nội dung điều của Luật

Điều 11.1.LQ.38. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

(Điều 38 Luật số 45/2013/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014)

Điều 11.1.NQ.2.2. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

(Điều 2 Nghị quyết số 134/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/4/2016)

Điểm g khoản 2 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định: “các quy định về tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các quy định về tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục theo thứ tự hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp hoặc theo thứ tự thời gian ban hành đối với các văn bản có cùng hình thức.

Ví dụ:

Điều 27.5.LQ.78. Hiệu lực thi hành

(Điều 78 Luật số 17/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

Điều 27.5.LQ.79. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

(Điều 79 Luật số 17/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

Điều 27.5.NĐ.4.19. Hiệu lực thi hành

(Điều 19 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021).

Điều 27.5.NĐ.4.20. Trách nhiệm thi hành

(Điều 20 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan