Thứ 6, 30/09/2022 - 17:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết các điều trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được thực hiện pháp điển vào đề mục như thế nào?

Việc pháp điển đối với các điều trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để xây dựng đề mục được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

- Lựa chọn, sắp xếp các điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Ví dụ:

Điều 44.7.PL.9. Pháp điển theo đề mục

(Điều 9 Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013)

Điều 44.7.NĐ.1.8. Thu thập văn bản

(Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013).

Điều 44.7.TT.2.6. Thu thập văn bản và xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế

(Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2014)

Trường hợp có nhiều điều của một văn bản cùng quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một điều của một văn bản có giá trị pháp lý cao hơn thì sắp xếp các điều này ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành lần lượt theo số thứ tự của các điều trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Ví dụ:

Điều 27.5.LQ.65. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(Điều 65 Luật số 17/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

Điều 27.5.NĐ.4.5. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M)

(Điều 5 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017).

Điều 27.5.NĐ.4.6. Công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(Điều 6 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017).

Trường hợp 1 điều của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhiều điều của 1 văn bản có giá trị pháp lý cao hơn thì sắp xếp điều này ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đầu tiên; đối với các điều còn lại thì được chỉ dẫn đến điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã được sắp xếp ở trên.

Ví dụ: Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTP hướng dẫn Điều 8 và Điều 10 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Điều 44.7.NĐ.1.8. Thu thập văn bản

(Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013)

...

Điều 44.7.TT.2.6. Thu thập văn bản và xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế

(Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2014)

...

(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 44.7.NĐ.1.10. Xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế)

Điều 44.7.NĐ.1.10. Xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế

(Điều 10 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013)

...

(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 44.7.TT.2.6. Thu thập văn bản và xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan