Thứ 2, 15/08/2022 - 13:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Cho biết những loại văn bản quy phạm pháp luật nào được thực hiện để hợp nhất?

Theo quy định tại Pháp lệnh hợp nhất, các văn bản được hợp nhất giới hạn là các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung và văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành và đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện việc hợp nhất văn bản.

 

Khoản 2 Điều 2 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 quy định: văn bản được hợp nhất là văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung. Theo khoản 2 Điều 77 và khoản 2 Điều 80 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì văn bản được sửa đổi, bổ sung là văn bản có nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi nội dung của văn bản khác; văn bản sửa đổi, bổ sung là văn bản có nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một, một số nội dung của văn bản được ban hành trước đó, tên của văn bản này phải có cụm từ “sửa đổi, bổ sung một số điều của”.

Về loại văn bản được hợp nhất: Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định các dạng văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành bao gồm: Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch giữa Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước và một số văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trước ngày Luật 2015 có hiệu lực.

Hiện nay, Pháp lệnh hợp nhất chưa quy định trách nhiệm hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, bởi lẽ, trên thực tế, số lượng văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung của địa phương trong thời gian qua không nhiều và phạm vi hẹp, ít ảnh hưởng đến việc tra cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan