Thứ 3, 27/09/2022 - 14:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước một cách thống nhất, xuyên suốt, chặt chẽ và hiệu quả

Phát biểu tại cuộc họp ngày 30/8, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục QLTNN cần phối hợp các đơn vị nghiên cứu các Luật Tài nguyên nước của một số quốc gia trên thế giới, vận dụng phù hợp với tình hình phát triển ở Việt Nam. Cục cần sớm hoàn thành khung logic để đảm bảo quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước một cách thống nhất, xuyên suốt, chặt chẽ và hiệu quả.

Chiều ngày 30/8, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trưc tuyến

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung trí tuệ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước để trình Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng đề nghị, Cục cần phối hợp các đơn vị nghiên cứu các Luật Tài nguyên nước của một số quốc gia trên thế giới, vận dụng phù hợp với tình hình phát triển ở Việt Nam. Cục Quản lý tài nguyên nước cần sớm hoàn thành khung logic để đảm bảo quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước một cách thống nhất, xuyên suốt, chặt chẽ và hiệu quả. “Nội dung sửa đổi luật cần lưu ý các nội dung về chuyển đổi số, quản lý thông minh nguồn nước, xã hội hóa trong lĩnh vực nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước mưa, nước mặt, hồi phục nước ngầm... là những vấn đề cần được xem xét trong sửa đổi Luật tài nguyên nước 2012” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, để phục vụ công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước 2012, các ý kiến của các địa phương tập trung vào các nội dung chính như sau: Quy định cụ thể, hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật (xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, cơ chế chính sách ưu đãi tài chính đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động tái sử dụng nước thải, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; quan trắc, giám sát tài nguyên nước, việc tái sử dụng nước thải…). Quy định, xác định rõ trách nhiệm, phân công, phân cấp cụ thể trong việc quản lý tài nguyên nước giữa các cơ quan, bộ ngành, các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt giữa lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực thủy lợi. Cùng với đó, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều phối lưu vực sông; Sửa đổi, quy định rõ về nguồn tài chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tăng cường các nguồn kinh phí phục vụ các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tài nguyên nước; tái đầu tư cho hoạt động tài nguyên nước.

Đồng thời, quy định rõ về thời điểm đề nghị cấp phép tài nguyên nước cụ thể đối với từng trường hợp và có chế tài, quy định để đảm bảo thực hiện (chưa vận hành, đã vận hành, đối với các công trình thủy lợi; hiện nay hầu hết các chủ đầu tư chỉ thực hiện nộp hồ sơ cấp phép khi công trình sắp đi vào vận hành). Đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho địa phương trong công tác cấp giấy phép TNN; điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các luật liên quan như luật thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch; Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực tài nguyên nước...

Các điểm cầu tham gia cuộc họp trực tuyến

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến, trên cơ  sở  tổng  hợp  các báo  cáo  tổng  kết  thi hành  Luật  từ  các  Bộ, ngành, địa  phương và tổ chức nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm qua quá trình thực thi Luật trong công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, Cục Quản lý tài nguyên nước đã xây dựng và hoàn thành 4/4 tài liệu theo quy định để báo cáo Lãnh đạo Bộ xin chủ trương thực hiện đăng tải, lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, gồm: Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Dự thảo Đề cương dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới năm 2022 phục vụ sửa đổi Luật gồm 31 nhiệm vụ (2 nhiệm vụ cấp cơ sở, 29 nhiệm vụ cấp Bộ).

Về tiến độ thực hiện, Cục Quản lý tài nguyên nước dự kiến đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, gửi hồ sơ lấy ý kiến vào đầu tháng 9/2021;  Hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào đầu tháng 10/2021; Hoàn thiện Hồ sơ, tiếp thu, giải trình ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ đưa vào chương trình họp vào đầu tháng 11/2021; Chỉnh lý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trên cơ sở Nghị quyết cuộc họp của Chính phủ và gửi đến Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh trong tháng 12/2021; Chính phủ gửi Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để lập dự kiến chương trình xây dựng Luật trước tháng 3/2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan