Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải các-bon thấp

Được đồng thuận toàn cầu và được các nước trên thế giới coi là cuộc cách mạng công nghiệp xanh của thế kỷ 21, đây là cơ hội để cộng đồng toàn cầu chung tay thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững vì sức khỏe của người dân, môi trường thiên nhiên và trái đất.

Chuyển dịch sang kinh tế tuần hoàn, hướng tới một nền kinh tế không phát thải, trung tính các-bon vào năm 2050, là tham vọng toàn cầu nhằm dịch chuyển các ngành công nghiệp và chuỗi giá trị toàn cầu trong 25 tới 30 năm, bằng khoảng thời gian của một thế hệ ngày hôm nay vì sự phát triển bền vững của thế hệ mai sau. Luật Bảo vệ Môi trường, được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 đã nêu rõ “Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.” Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định chủ trương phát triển Kinh tế tuần hoàn là trọng tâm trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tới năm 2030. Đây là một chủ trương phù hợp với xu thế toàn cầu, và là một tất yếu của thời đại trong thời gian tới.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thúc đẩy phát triển bền vững, kể từ “đổi mới” năm 1986, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ, công tác bảo vệ môi trường bền vững, bảo đảm sự trong sạch về không khí, nước, đất, rừng, biển, đa dạng sinh học, không gian địa lý, cảnh quan, ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng được chú trọng, nhấn mạnh hơn. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH[4] nhận định bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là “vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người”.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã thể chế hóa một số cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn như: phân loại chất thải tại nguồn, thu phí chất thải dựa trên khối lượng; tái chế, tái sử dụng chất thải; trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất; các công cụ, chính sách kinh tế như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; mua sắm xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, phát triển thị trường các-bon, phát triển công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường... Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng tiêu chí, lộ trình và cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Ngay từ những năm đầu của thập niên 2021-2030, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam nhằm tận dụng những cơ hội hợp tác trong tiếp cận và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững đất nước. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo, doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý, thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật, người dân phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện giám sát cộng đồng, phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng, phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

“Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2021” được tổ chức tháng 6 vừa qua nhằm mục tiêu: (i) Chia sẻ mô hình KTTH đã thành công trên thế giới, trong khu vực và xác định các mô hình phù hợp có thể áp dụng tại Việt Nam; (ii) Xác định cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính để thúc đẩy hợp tác về KTTH; (iii) Xác định tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích thực hiện KTTH tại Việt Nam.

Diễn đàn gồm phiên khai mạc, phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên đề, cụ thể: 

Phiên thảo luận toàn thể gồm có Phiên khai mạc có sự tham dự và phát biểu của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); phát biểu chào mừng của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam và Chủ tịch đơn vị tài trợ - Tập đoàn SCG.  

Phiên thảo luận chuyên đề gồm: Phiên thảo luận chuyên đề 1 - Thúc đẩy hợp tác về kinh tế tuần hoàn thông qua tạo lập mạng lưới đối tác, chia sẻ kiến thức: Tập trung vào thảo luận các cơ chế thúc đẩy hợp tác về kinh tế tuần hoàn của các mạng lưới đối tác trên toàn cầu, khu vực và tại Việt Nam; Phiên thảo luận chuyên đề 2 - Làm thế nào để nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam?: Tập trung vào thảo luận vào các yếu tố góp phần hình thành một giải pháp kinh tế tuần hoàn thành công, chia sẻ các mô hình kinh tế tuần hoàn đã và đang được thực hiện tại Việt Nam, tìm hiểu giải pháp công nghệ cho việc áp dụng kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp; Phiên thảo luận chuyên đề 3 – Kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa: Tập trung vào thảo luận về đóng góp của kinh tế tuần hoàn trong giảm ô nhiễm nhựa, nền kinh tế tái sử dụng - lấp đầy, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn, hợp tác công tư thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn về nhựa thông qua tiếp cận thay đổi hệ thống;

Tại Diễn đàn, triển lãm về kinh tế tuần hoàn sẽ giới thiệu các nguyên lý của kinh tế tuần hoàn, trình diễn các mô hình kinh tế tuần hoàn đã được áp dụng trên thế giới và tại Việt Nam và các mạng lưới để thúc đẩy hợp tác tại cấp toàn cầu, khu vực và quốc gia v.v...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan