Thứ 5, 13/05/2021 - 09:59

Triển khai xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ...

Tập trung sửa đổi quy định về góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Chiều 12/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện sửa đổi Thông tư Liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản ...

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về việc giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 ...

Đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 12/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường số ...