Thứ 2, 18/10/2021 - 05:03

Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận phát triển bền vững, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn

"Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận phát triển bền vững và đang tích cực tiếp cận theo hướng chuyển đổi mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn" - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định  tại Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách Môi trường châu Á ...

Tăng cường kiềm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ đã giao được giao đến kết quả cuối cùng

“Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền, phân công, phân cấp. Trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm. Có chính kiến rõ ràng đối với các nội dung trình, cho ý kiến; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ ...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ TN&MT về tiến độ, các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai 2013

Chiều ngày 19/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị dự án Luật Đất đai (sửa đổi).