Thứ 6, 30/09/2022 - 10:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo “Giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam và ASEAN”

Hội thảo do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức diễn ra sáng ngày 05/8, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các bên, hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Tham dự Hội thảo có Đối tác toàn cầu Hành động về nhựa (Global Plastic Action Partnership); Tổ chức Food Industry Asia; Đại sứ quán các nước Nauy, Pháp, Canada tại Việt Nam cùng đại diện các Bộ ngành, các Hiệp hội, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các chính sách được đề xuất trong Kế hoạch; ý tưởng về cách khu vực tự nhân, các tổ chức phi chính phủ có thể hỗ trợ kế hoạch; đề xuất các nội dung quản lý rác thải nhựa đại dương khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020;...

TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Việt Nam có cam kết chính trị mạnh mẽ với vấn đề rác thải nhựa đại dương

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã có những cam kết chính trị mạnh mẽ và nhiều hoạt động thiết thực trong quản lý, giảm rác thải nhựa, trong đó có rác thải nhựa đại dương. Đồng thời, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; chú trọng giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng, tái chế sản phẩm nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng cho biết, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương”.

Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và các cam kết của Việt Nam, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. “Đây là một nội dung quan trọng để giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam cũng như khu vực và trên toàn thế giới.” - Ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

Nhằm tham vấn, cung cấp thông tin để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch cũng như thảo luận về những điều kiện chủ yếu để triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi được ban hành, ông Tạ Đình Thi mong muốn các đại biểu trao đổi, thảo luận về những vấn đề như: (i) Tiếp tục cung cấp số liệu, tài liệu trên thế giới phục vụ việc hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, hội nhập; (ii) thảo luận về cách tiếp cận đa bên, mối quan hệ đối tác để thực hiện Kế hoạch hành động này; (iii) Phương hướng để Việt Nam hợp tác với các bên liên quan thực hiện Tuyên bố Bangkok về giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở ASEAN.

TS. Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo phát biểu tại Hội thảo

Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 đề ra 07 nhiệm vụ chủ yếu

Giới thiệu về dự thảo Kế hoạch hành động của Việt Nam, TS. Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm quản lý được rác thải nhựa đại dương từ nguồn thải trên đất liền và nguồn thải ở biển theo cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; tạo đột phá và chuyển biến căn bản về nhận thức, ứng xử và hành vi của toàn cộng đồng trong sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sản phẩm nhựa và thu gom, xử lý rác thải nhựa.

Đến năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu: xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương; giảm thiểu 50% rác thải nhựa đại dương; 50% ngư cụ đánh bắt cá bị mất hoặc bị vứt bỏ sẽ được thu gom; 80% các khu du lịch, dịch vụ ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 80% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa; thực hiện việc quan trắc hằng năm và định kỳ đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính, đảo tiền tiêu, có tiềm năng phát triển du lịch; thực hiện các nghiên cứu khoa học chuyên sâu về tác động của rác thải nhựa đại dương, đặc biệt là vi nhựa đến tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái biển và sức khỏe con người; xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương; thiết lập, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về rác thải nhựa đại dương, tích hợp, chia sẻ với khu vực và quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu: 100% các khu du lịch, dịch vụ ven biển không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; hạn chế cơ bản việc nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ven biển; giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương; 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa; mở rộng quan trắc hằng năm và định kỳ đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại các cửa sông chính, các đảo tiền tiêu, có tiềm năng phát triển du lịch.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự thảo Kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ chủ yếu, gồm có: (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý rác thải nhựa đại dương; (3) Ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương từ đất liền; (4) Ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương từ nguồn thải trên biển; (5) Tăng cường xã hội hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động làm sạch, thu gom rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương; (6) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về rác thải nhựa đại dương; (7) Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương.

Dự thảo Kế hoạch nêu ra 5 giải pháp chủ yếu, bao gồm: (i) Triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức; (ii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan; (iii) Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Kế hoạch; (iv) Đào tạo, tập huấn nâng cao kinh nghiệm năng lực cho đội ngũ cán bộ của các tổ chức quản lý, nghiên cứu; (v) Tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ về rác thải nhựa đại dương.

 

 

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan