Thứ 5, 30/06/2022 - 17:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự cần thiết ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng giao tại Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì xây dựng “Thông tư quy định kỹ thuật công tác khai đào công trình; lấy mẫu trong công trình khoan, khai đào”.

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng giao tại Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì xây dựng “Thông tư quy định kỹ thuật công tác khai đào công trình; lấy mẫu trong công trình khoan, khai đào”. Đến nay, Dự thảo Thông tư đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thành, được Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Sự cần thiết ban hành Thông tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có Thông tư quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào để làm cơ sở thực hiện cũng như quản lý theo pháp luật.

Qua thực tế công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản đã bộc lộ nhiều vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật và sự thiếu thống nhất về kỹ thuật trong thực hiện công trình khai đào và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.

Việc ban hành Thông tư là cơ sở để xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật đối với công trình khai đào và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.

Từ các vấn đề nêu trên, thực tế đòi hỏi phải xây dựng để ban hành Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào vừa có hiệu lực pháp luật, vừa chi tiết, cụ thể phù hợp công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Nội dung chính của Thông tư là quy định kỹ thuật trong quá trình thực hiện công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào gồm các điều, khoản chi tiết về yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động trong thi công các công trình khai đào công trình và yêu cầu kỹ thuật trong lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào trong các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định kỹ thuật công tác khai đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Thông tư này không quy định về công tác địa vật lý, địa chất thủy văn có liên quan đến thực hiện công trình khai đào. Việc thực hiện công tác này tuân thủ theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan