Thứ 5, 30/06/2022 - 17:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, ban hành các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến BVMT đối với KCN

Về rà soát, ban hành các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến BVMT đối với KCN; khắc phục tình trạng công trình xử lý nước thải, nhất là hệ thống XLNTT vận hành không thường xuyên, công nghệ chưa phù hợp ở một số KCN.

Tập trung rà soát, ban hành các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến BVMT đối với KCN; khắc phục tình trạng công trình xử lý nước thải, nhất là hệ thống XLNTT vận hành không thường xuyên, công nghệ chưa phù hợp ở một số KCN. Hướng dẫn tái sử dụng nước thải, chất thải từ sản xuất trong KCN để nâng cao hiệu quả hoạt động của KCN và góp phần xây dựng mô hình KCN sinh thái theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã đề xuất nội dung về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (các KCN). Theo đó các KCN phải có (1) Hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; (2) Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật; (3) Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định của pháp luật; (4) Bảo đảm tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy định của pháp luật về xây dựng; (5) Khu vực lưu giữ chất thải rắn (nếu có).

Hiện nay việc tái sử dụng nước thải, chất thải trong KCN đã bắt đầu được thực hiện tại một số cơ sở. Việc xem xét tái sử dụng sẽ phải phụ thuộc vào từng trường hợp đối với đặc tính của nước thải, chất thải và yêu cầu đầu vào của quá trình sản xuất. Triển khai mô hình KCN sinh thái nhằm thiết lập hệ thống tái sử dụng nước thải, chất thải của KCN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và triển khai các dự án thực hiện mô hình khu công nghiệp sinh thái. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do GEF tài trợ và Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” do UNIDO tài trợ đã và đang được triển khai thực hiện góp phần hoàn thiện lí luận và thực tiễn trong công tác quản lý bền vững KCN nói chung và BVMT nói riêng.

Trong thực tế triển khai, một số KCN có hệ thống XLNT vận hành không thường xuyên, công nghệ chưa phù hợp, các KCN này đã bị xử phạt hành chính và đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, các KCN phải yêu cầu lắp đặt các trạm quan trắc tự động nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận, thời hạn yêu cầu đối với các KCN đang hoạt động phải lắp đặt trước 31/12/2020. Đến nay, đã có khoảng 85% KCN đã hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc tự đồng và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương để theo dõi. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các KCN đã dần được hoàn thiện, đảm bảo nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan