Chủ nhật, 26/06/2022 - 08:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Sáng ngày 19/9, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Tham dự có đại diện thành viên Tổ soạn thảo là đại diện của các Bộ, địa phương, đơn vị quản lý vận hành hồ và các cơ quan liên quan.

 

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20/10/2014 và tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016. Sau gần 5 năm vận hành theo quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Đồng Nai đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ở khu vực hạ lưu các hồ chứa. Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, tổng kết quá trình vận hành liên hồ chứa trong thời gian qua cho thấy một số bất cập cần được xem xét điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình mới, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc giảm lũ và cấp nước cho hạ du. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai là cần thiết và cấp bách, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, tình trạng lũ lụt, hạn hán, thiếu nước đang ngày càng gia tăng, biến đổi khó lường.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các chuyên gia cùng Tổ soạn thảo tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị có liên quan qua thực tế các năm thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được ban hành; đồng thời cập nhật, bổ sung các thông tin số liệu về hiện trạng hồ chứa, tình hình diễn biến về nguồn nước, khí tượng thủy văn, lũ lụt, hạn hán thiếu nước, những thay đổi về nhu cầu khai thác, sử dụng nước ở hạ du các hồ chứa,.... Trên cơ sở đó, Bộ đã nghiên cứu, xem xét hướng khắc phục những khó khăn, tồn tại của Quy trình đã ban hành; tính toán bổ sung các phương án phối hợp vận hành các hồ và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung để xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Theo đó, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, bao gồm các hồ, đập: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đa Khai, Đa Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M’Bri, Đắk Kar và đập dâng Tà Pao.

Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại cuôc họp

Về kết cấu Dự thảo, theo ông Hoàng Văn Bẩy cho biết, cơ bản Dự thảo Quy trình được giữ nguyên như Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo Quy trình gồm 4 Chương, 42 điều, trong đó bổ sung thêm 03 điều mới và cập nhập, bổ sung, biên tập lại một số nội dung quy định tại các điều còn lại để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Dự thảo Quy trình, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung. Chương này quy định những nội dung về đối tượng điều chỉnh; thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn; đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối; các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa.

Chương II. Vận hành các hồ chứa trong mùa lũ. Chương này quy định những nội dung về nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du; quy định mực nước vận hành hồ trong mùa lũ; bổ sung quy định các chế độ vận hành và thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Thác Mơ và Cần Đơn; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Đơn Dương và Đại Ninh; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ Đồng Nai 2, Đồng Nai 3 và Đăk R’Tih; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ Hàm Thuận; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ Trị  An; vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ Dầu Tiếng; bổ sung quy định vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ khác; vận hành bảo đảm an toàn công trình; tích nước cuối mùa lũ; vận hành các hồ trong điều kiện bình thường; bổ sung quy định vận hành các hồ trong các tình huống bất thường.

Chương III. Vận hành các hồ chứa trong mùa cạn. Chương này quy định những nội dung về nguyên tắc vận hành trong mùa cạn; các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn; bổ sung quy định thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa cạn; vận hành các hồ Trị An, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đăk R’Tih, Đồng Nai 4 và Đồng Nai 5, Đa Dâng 3; vận hành các hồ Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và Phước Hòa; vận hành cụm hồ Hàm Thuận - Đa Mi và đập dâng Tà Pao; vận hành hồ Đơn Dương; vận hành hồ Đại Ninh; vận hành hồ Dầu Tiếng; vận hành các hồ Đa Khai, Đăk Sin 1, Đa M’Bri và Đắk Kar.

Chương IV. Quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo. Chương này quy định những nội dung về trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh; trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh; Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan; trách nhiệm của Chủ hồ; trách nhiệm của của Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận; trách nhiệm về an toàn các công trình; chế độ quan trắc, dự báo trong mùa lũ; trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo trong mùa lũ; chế độ quan trắc, dự báo và trách nhiệm cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn; sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Tại cuộc họp, đại diện thành viên Tổ soạn thảo đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào các quy định của quy trình vận hành các hồ chứa trong mùa cạn, mùa lũ; về thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ, trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo; các tình huống bất thường và việc xử lý các tình huống bất thường; mực nước báo động; trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan và chủ hồ trong mùa lũ, mùa cạn;…

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cảm ơn các ý kiến góp ý rất tâm huyết và thiết thực của các đại biểu dự họp, đồng thời đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai sớm trình các cấp có thẩm quyền xem xét và ban hành.

Đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự liên quan tới các quy định về thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ, trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo và quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan và chủ hồ trong mùa lũ, mùa cạn, Thứ trưởng cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét, khắc phục những khó khăn, tồn tại của Quy trình đã ban hành; tính toán bổ sung các phương án phối hợp vận hành các hồ và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ chứa, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước cho phát điện, sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ở khu vực hạ lưu các hồ chứa.

 

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan