Thứ 6, 30/09/2022 - 10:10

Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32)

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) gửi thư thông báo và mời các quốc gia thành viên tham dự Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32) trong thời gian các ngày từ 23 đến ngày 27 ...

Trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương ủng hộ sáng kiến “Quản lý vòng đời các chất Fluorocarbon” của Nhật Bản

Sáng kiến “Quản lý vòng đời của các chất Fluorocarbon” của Nhật Bản được chính thức ra mắt tại bên lề Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP25) trong khuôn khổ Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) tổ chức vào tháng ...