Thứ 6, 30/09/2022 - 10:15

QUẢN LÝ ĐẤT

Một số các Hiệp định Đa phương về Môi trường có các điều khoản về quản lý đất. Ngoài Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa được nhắc tới trong phần này còn có Công ước năm 1992 về Đa dạng sinh học và Thỏa thuận Paris năm 2015.

Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hoá ở những quốc gia đang chịu hạn hán và/hoặc sa mạc hoá nghiêm trọng, đặc biệt là ở Châu Phi

Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa (UNCCD) là hiệp định đa phương có tính ràng buộc pháp lý duy nhất gắn kết môi trường và phát triển với quản lý đất bền vững. Công ước hiện có tới 196 Thành viên, do đó có tầm bao quát gần như toàn ...