Thứ 7, 02/07/2022 - 06:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2189/BTNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Công văn nêu rõ: Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển số 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4/2012 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Tài nguyên, gồm các Đề mục: Đo đạc và Bản đồ (Đề mục số 1 Chủ đề 27); Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (Đề mục số 4 Chủ đề 27); Thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng viễn thám quốc gia (Đề mục số 6 Chủ đề 27). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển và dự kiến Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện pháp điển các Đề mục nêu trên .

Để bảo đảm thực hiện pháp điển được đầy đủ, chính xác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Cơ quan: Thực hiện rà soát và đề xuất bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền pháp điển của quý Cơ quan thuộc các Đề mục nêu trên theo quy định, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5/2019; Thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của quý Cơ quan theo quy định (nếu có), gửi kết quả pháp điển về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2019.

Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ bà: Phạm Thị Huế, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0978469468, email: pthue@monre.gov.vn.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan