Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký xác thực kết quả pháp điển thành phần Đề mục Tổ chức Chính phủ

Ngày 20/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết quả xác thực thành phần đối với Đề mục Tổ chức Chính phủ gửi Bộ Nội vụ tổng hợp theo quy định.

 

Theo kết quả ký xác thực tại Công văn số 5143/BTNMT-PC ngày 20/8/2021 về việc thực hiện pháp điển và xác thực kết quả pháp điển Đề mục Tổ chức Chính phủ (Đề mục 6 Chủ đề số 35. Tổ chức bộ máy nhà nước) thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện cập nhật trên Phần mềm pháp điển quốc gia đối với Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến đề xuất đối với Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đề xuất vào Đề mục, tuy nhiên với chức năng là văn bản có nội dung liên quan khi đưa vào nội dung của Đề mục. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, trao đổi và thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định đưa nội dung của Nghị định số 36/2017/NĐ-CP vào Đề mục Tổ chức Chính phủ với chức năng là văn bản có nội dung được thực hiện pháp điển. Nghị định được đưa vào Đề mục Tổ chức Chính phủ có số thứ tự 13 với tên điều Điều 35.6.NĐ.13. nằm trong Luật số 47/2019/QH14.

Sau khi Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả pháp điển do các Bộ, ngành liên quan gửi kết quả thành phần, các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành sẽ được nhóm vào Đề mục Tổ chức chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, tìm kiếm, áp dụng và thi hành pháp luật.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan