Thứ 3, 27/09/2022 - 15:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường ký xác thực kết quả pháp điển thành phần Đề mục Công nghệ thông tin

Ngày 08/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký xác thực kết quả pháp điển thành phần Đề mục Công nghệ thông tin gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thực hiện pháp điển Đề mục Công nghệ thông tin gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ.

 

Theo yêu cầu tại Công văn số 3929/BTTTT-PC ngày 07/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc ký xác thực pháp điển Đề mục Công nghệ thông tin, sau khi nghiên cứu, Vụ Pháp chế đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tư pháp nghiên cứu, xác định Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Đề mục nêu trên, theo đó, xác định ngoài các Đề mục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, lĩnh vực tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện 09 đề mục: Đất đai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, hoạt động đo đạc và bản đồ, khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn, khoáng sản, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, tài nguyên nước, thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Theo đó, xác định các Đề mục khác mà Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện pháp điển và ký xác thực thành phần để gửi đơn vị chủ trì soạn thảo tổng hợp, trình Chính phủ ban hành.

Theo tên các đề mục thì được thực hiện theo các Luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, một lĩnh vực quản lý nhà  nước quan trọng và phát triển trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa được quy định riêng cho 01 Đề mục thuộc Bộ. Do đó, sau khi nghiên cứu, xem xét, Vụ Pháp chế đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tư pháp quyết định trình Lãnh đạo Bộ xem xét, bổ sung 08 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Đề mục Công nghệ thông tin (văn bản làm tên đề mục là Luật Công nghệ thông tin) do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, cụ thể 08 văn bản được thực hiện pháp điển là: Nghị định 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 quy định về quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Thông tư 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Thông tư 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng; Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên, môi trường.

Kết quả ký thành phần được gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, là công cụ tra cứu hữu hiệu cho ngành pháp luật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, ngành công nghệ thông tin nói chung.


Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 23 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan