Thứ 5, 13/05/2021 - 10:18

Bộ TN&MT ưu tiên rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề xuất hoặc ban hành theo thẩm quyền để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC, liên thông TTHC, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, sản ...

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT

Công tác rà soát văn bản trong thời gian qua tại Bộ Tài nguyên và Môi trường dần đi vào nền nếp, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và xử lý rà soát theo đúng quy định của ...

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Thời gian qua, việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường xảy ra ngày càng nhiều trên phạm vi cả nước với tính chất, mức độ tinh vi và hậu quả nghiêm trọng hơn; các tổ chức, cá nhân vi phạm có nhiều thủ đoạn đối phó, chống đối. ...