Thứ 2, 04/07/2022 - 12:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gửi Bộ Tư pháp kết quả cập nhật pháp điển Đề mục Tài nguyên nước và Đề mục Đo đạc và Bản đồ

Bộ TN&MT đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp kết quả cập nhật pháp điển Đề mục Tài nguyên nước và Đề mục Đo đạc và Bản đồ.

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Thông tư số 02/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng vào Đề mục Tài nguyên nước và Đề mục Đo đạc và Bản đồ; đồng thời lập hồ sơ cập nhật kết quả pháp điển 2 Đề mục nêu trên (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật).


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan