Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG, sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật BĐG được phân công cho các Bộ chủ yếu gồm: Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan đầu mối quốc gia đối với NĐT Cartagena về ATSH;

Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận ATSH đối với môi trường và ĐDSH; Lập danh mục sinh vật BĐG được cấp giấy chứng nhận ATSH và công bố danh mục trên trang thông tin điện tử về ATSH của Bộ TN&MT;

Thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về sinh vật BĐG, duy trì trang thông tin điện tử về ATSH;

Tổ chức kiểm tra, thanh tra liên ngành, đột xuất việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro của sinh vật BĐG;

Quy định cụ thể việc lưu giữ, đóng gói, vận chuyển sinh vật BĐG, sản phẩm của sinh vật BĐG chưa được cấp giấy chứng nhận ATSH, giấy xác nhận sinh vật BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật BĐG; Cấp, từ chối cấp và thu hồi giấy phép khảo nghiệm sinh vật BĐG; Định kỳ kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu trong giấy phép khảo nghiệm sinh vật BĐG;

Cấp, thu hồi Giấy xác nhận sinh vật BĐG đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Lập danh mục sinh vật BĐG được cấp giấy xác nhận sinh vật BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và công bố danh mục trên trang thông tin điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chịu trách nhiệm công nhận, thu hồi quyết định công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật BĐG. Định kỳ kiểm tra hoạt động của phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật BĐG;

Quy định cụ thể nội dung ATSH trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật BĐG;

Hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với hàng hóa có chứa sinh vật BĐG, sản phẩm của sinh vật BĐG.

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; UBND cấp tỉnh

Chủ trì phối hợp với Bộ KH&CN hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với hàng hóa có chứa sinh vật BĐG, sản phẩm của sinh vật BĐG thuộc phạm vi quản lý của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý rủi ro và báo cáo với Bộ TN&MT khi có rủi ro xảy ra.

Định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro của sinh vật BĐG thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy, Việt Nam hiện nay thuộc nhóm số ít các quốc gia trên thế giới đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG cũng như đã thiết lập được quy trình cấp phép và phân công các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý, cấp phép các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa sinh vật BĐG.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan